Mgr. Bc. Jitka Kučová

Vyjádření podpory Zlínskému kraji


Ráda bych na tomto místě poděkovala Zlínskému kraji za podporu pro začínající včelaře. Mohu vyslovit jen slova chvály za to, že se Zlínský kraj angažuje v tak záslužné činnosti, jako je včelaření. Kraj mi tak pomohl reálně naplnit můj dávný sen. Je proto nutné si přiznat, že bez přiznané dotace by byly včelařské začátky mnohem těžší.
Mgr. Bc. Jitka Kučová